1. Sınıf Matematik Konuları Müfredat 2017-2018

Okullar açıldı ve eğitim devam ediyor. Derslerde hangi konular işlenecek?   1. Sınıf matematik konularını sayfamızda bulabilirsiniz.

  1. Ünite

1-1 Uzlamsal İlişkiler

1-2 Doğal Sayılar

1-2-1 Rakamlar

1-2-2 20’ye Kadar Olan İki Basamaklı Doğal Sayılar

1-2-3 Birer Ritmik Sayma

1-2-4 Onar Ritmik Sayma

  1. Ünite

2-1 Doğal Sayılar

2-1-1 İkişer Ritmik Sayma

2-1-2 Beşer Ritmik Sayma

2-1-3 Geriye Doğru Birer Ritmik Sayma

2-1-4 Nesne Sayılarını 10 ile Karşılaştırma

2-1-5 Onluk ve Birliklerine Ayırma

2-1-6 Nesne Sayılarını Karşılaştırma

2-1-7 Sıra Bildiren Sayılar

2-2 Zaman Ölçme

2-2-1 Tam ve Yarım Saatler

  1. Ünite

3-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

3-1-1 Toplama İşlemini Tanıyalım

3-1-2 Toplama İşlemi

3-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3-2-1 Belirtilen Sayı Kadarını Ayırma

3-2-2 Çıkarma İşlemini Tanıyalım

3-2-3 Çıkarma İşlemi

3-3 Paralarımız

3-3-1 Paralarımızı Tanıyalım

  1. Ünite

4-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

4-1-1 Toplama İşleminde Sıfırın Etkisi

4-1-2 Verilmeyen Toplananı Bulma

4-1-3 Toplananların Yer Değiştirmesi

4-1-3 Zihinden Toplama İşlemi

4-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

4-2-1 Toplama ve Çıkarma Arasındaki İlişki

4-2-2 Zihinden Çıkarma İşlemi

4-3 Zaman Ölçme

  1. Ünite

5-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

5-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

5-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller

5-3-1 Geometrik Şekilleri kenar Sayılarına Göre Sınıflandırma

5-3-2 Günlük Hayatta Kullanılan Basit cisimleri Özelliklerine Göre Sınıflandırma

5-3-3 Geometrik Cisimler İle Şekilleri İlişkilendirme

5-4 Geometrik Örüntüler

5-4-1 Örüntüyü Tanıyalım

5-5 Ölçme

5-5-1 Nesneleri Uzunlukları Yönünden Karşılaştırma

5-5-2 Standart Olmayan Ölçme Araçları İle Ölçme Yapma ve Tahmin Etme

  1. Ünite

6-1 Veri

6-1-1 Tabloları Okuma

6-1-2 Nesne Grafiği Oluşturma

6-2 Kesirler

6-2-1 Bütün, Yarım, Çeyrek

6-3 Ölçme

6-3-1 Nesneleri Ağırlık Yönünden Karşılaştırma

6-3-2 Nesnelerin Ağırlıklarını Standart Olmayan Birimlerle Ölçme

6-3-3 Standart Olmayan Birimler ile Sıvıları Ölçme

6-3-4 Sıvı Miktarlarını Karşılaştırma

6-4 Sayı Örüntüleri

6-4-1 Sayı Örüntüsünü Tanıyalım

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir